Utbildning kostar mycket skattepengar

Skillnaderna är stora i hur mycket skattepengar landets kommuner satsar på olika verksamheter. Det visar en färsk sammanställning som Statistiska centralbyrån gjort i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

vård, skola och omsorg är ju ett återkommanda mantra för politikerna när det gäller satsningar. Särskilt i valtider. Och det är också där som länets kommuner lägger i särklass mest pengar. Men det är alltså ändå stora skillnader när man granskar hur mycket skattepengar kommunerna satsade på olika verksamheter 2005.

Äldre- och handikappomsorgen slukar mycket skattepengar och i Vetlanda kommun gick 13600 kronor per invånare till det. Men i Habo satsade man bara hälften så mycket, eller 6.600 kronor per kommuninvånare.

I dom flesta kommunerna i länet satsade man drygt 12.000 kronor per invånare på äldreomsorgen.

Utbildning, det vill säga skolan, tillåts kosta mest. Där utmärkte sig Aneby och Gnosjö, som la drygt 16.000 skattekronor per invånare på ungdomarnas och barnens utbildning. Snålast med skolpengarna var Jönköpings kommun som tyckte att det räckte med 12.200 kronor.

Förskolan la kommunena i snitt 4300 skattekronor per invånare på.

Minst pengar lägger kommunerna föga förvånande på kultur. Men Gnosjö tyckte uppenbarligen att kultur är lite viktigare än andra kommuner, och lade 900 skattekronor på den. Mullsjö nöjde sig med 615 kronor, och ungefär där låg också Nässjö.

Fritid får inte så mycket mer pengar än kulturen, och bara fem av 13 kommuner lät mer än 1000 kronor per invånare gå dit. Aneby la bara 690 skattekronor per invånare på fritidsverksamhet.

Allt enligt en sammanställning från SCB och Sveriges kommuner och landsting, och nu vet du lite mer om vilka hål dina surt förvärvade skattepengar hamnar i