Eldningsförbudet upphör

Från och med idag upphör eldningsförbudet i Jönköpings kommun. Samtidigt slutar man med brandflyget.

Orsaken är att det regnat en del de senaste dagarna och att det beräknas regna även de kommande 10 dagarna.

Det längsta eldningsförbudet i modern tid, kallar Börje Karlsson det för. Redan i mitten av juni blev torkan så svår att man tvingades uppmana människor att inte elda annat än i utegrillen.

Också brandflyget upphör från och med idag. Trots att årets utvärdering inte är färdig än konstaterar Börje Karlsson att flera bränder upptäckts tack vare brandflyget. Framförallt förstod man omfattningen av branden på Store Mosse först efter de första rapporterna från brandflyget.

Börje Karlsson på räddningstjänsten i Gislaved säger till nyheterna att det ändå lokalt fortfarande kan vara mycket torrt. Därför bör alla använda sitt sunda förnuft, innan man gör upp eld, enligt honom.