Länsinvånarnas förtroende för polisen är lågt

Nära hälften av Jönköpings läns invånare har lite förtroende för polisen i länet. Det här visar en ny undersökning som Opus har tagit fram åt TV4.

Polisens informationschef Ulla Andersson Jarl, ställer sig frågande till undersökningen men många av Jönköpingsbor som nyheterna talat med bekräftar den här undersökningens resultat. Flera av de personer som nyheterna talat med säger att de saknar synen av patrullerande poliser ute på gatan.

Ulla Andersson Jarl, informationschef vid polisen i Jönköping menar istället att brottsligheten i länet är låg i jämförelse med andra län. Och hon ställer sig därför frågande till Opus undersökning.

För två år sedan startade projektet med områdespoliser i Jönköpings län. Tanken är att poliserna skall finnas på plats bland annat vid skoldiscon, marknader för att träffa människor, ta emot tips och skapa en trygg atmosfär.

Men precis som på många andra håll skulle det varit bra med mera resurser hos polisen. Ulla Andersson Jarl ska ta sig an frågan om hur polisen ska bemöta det låga förtroendet från länsinvånarna.