Lövträdshögar inpå knuten

Från och med augusti kommer skogsägare bötfällas om de inte har rensat bort de barrträd som föll i stormen Gudrun i början av förra året.

Men kvarlämnade lövträd är inte olagliga, så sådana staplar ligger kvar runt om i länet.

Sedan stormen Gudruns framfart för ett och ett halvt år sedan, har skogsföretagen haft fullt upp med upprensningen av skogarna i framförallt Kronobergs län.

Skogsstyrelsen fruktar att skadeinsekten granbarkborren ska föröka sig i barrvirket och sedan nå de levande träden. Staten har därför hotat med böter för de skogsägare som inte fått bort sina fällda granar idag.

Men eftersom skadeinsekten inte trivs i lövträd så har de högarna fått ligga kvar, även om högarna av virke ligger nära bostadsområden.

Tomas Ljungberg är skogsinspektör på Södra Skogsägarna som är det företag som har åtagit sig att forsla bort virket åt Jönköpings kommun. Han är nöjd med uppröjningsarbetet även om det inte har gått helt perfekt.

Att rensa upp högar med lövträd brukar ta tre till sex veckor för Södra, men i Jönköping har ingenting hänt på mer än fyra månader.

Stormen Gudrun var en extrem situation och därför tar inte Tomas Ljungberg på sig något ansvar för att virkeshögarna ligger kvar.

Att undvika böter och risken för att skadeinsekterna sprider sig har tagit alla resurser så inget annat har hunnits med, säger Tomas Ljungberg till nyheterna. Och vissa mindre åtgärder har Södra gjort för att undvika olyckor vid lövträdshögarna. Man har satt upp små lappar om att det kan förkomma rasrisk.

I familjeområdet Sveahäll i centrala Jönköping har stora mängder lövträd legat i fyra månader. Men eftersom det varken är olagligt eller direkt hotar miljön så får högarna ligga kvar, vilket upprör de boende i närheten som är oroliga för att något barn ska klättra på högarna och göra sig illa.