Stormen Gudruns läxa till räddningstjänsten

Stormen Gudrun och dess framfart i skogen har lärt räddningstjänsten mycket. Framför allt när det gäller hur man hindrar och begränsar skogsbränder.

Den kunskapen har betytt att det inte inträffat särskilt många svåra skogsbränder den här sommaren trots den svåra torkan, säger Börje Karlsson, brandingenjör i Gislaved till nyheterna.

Räddningstjänsten hade en intensiv utbildning förra våren. Man samordnade resurserna i kommunerna och inte minst samarbetet med bönder som kört vatten i sina gödselspridare har gjort att antalet skogsbränder varit få. De skogsbränder som inträffat har i de flesta fall kunnat begränsas.

Människorna som bor i stormområdet har enligt Börje Karlsson verkligen tagit till sig räddningstjänstens information och insett farorna med att elda i skogen. I de allra flesta fall har man följt eldningsförbudet som rått. Det har också haft stor betydelse, menar han.

Samma sak var det förra sommaren och en rapport från Räddningsverket som precis blivit färdigt visar att skogsbränderna förra sommaren till och med var färre än 2004, före stormen, berättar Börje Karlsson.

Så Gudruns följder med ris och fällda träd har varit en nyttig erfarenhet för räddningstjänsten när det gäller kampen mot skogsbränder, enligt Börje Karlsson.