Fler tar hjälp av nikotinläkemedel

Försäljningen av nikotintuggummin och piller för att sluta röka ökar i länet.

Under första halvåret i år såldes drygt 363.000 dygnsdoser nikotinläkemedel i länet, en ökning med 2,2 procent jämfört med samma period förra året. Rikssnittet ligger på 3 procents ökning, och störst var ökningen i Kronobergs län med närmare åtta procent.

Om lika många verkligen lyckas sluta röka framgår inte av statistiken...