Lättare få mc-körkort i Jönköpings län

Det är betydligt enklare att ta motorcykelkörkort i Jönköpings län än i Kalmar län.

Det visar siffror från Vägverket.

I Kalmar län kuggas nära hälften av alla som kör upp, 46 procent, medan Vägverket i Jönköpings län bara underkänner var fjärde motorcyklist, 24 procent.