Små skördar väntar efter torkan

Den varma sommaren kommer att innebära sämre skördar än normalt, och för många lantbrukare kan det bli ekonomiskt kännbart. Den senaste veckans regn på många håll kom för sent för att rädda situationen. Staffan Rudenstam som har en frukt- och bärodling i Gisebo utanför Huskvarna ser sina svarta vinbär torka bort: