Brandflyget är Statens uppgift

Staten bör ta på sig ansvaret och stöta till ekonomisk hjälp för att brandflyget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Det skriver i dag centerns riksdagsledamot margareta andersson som är från Åseda idag i sitt pressmeddelande.

Det skriver i dag centerns riksdagsledamot Margareta Andersson som är från Åseda idag i ett pressmeddelande.

Margareta Andersson menar att det är viktigt att ta till vara den kunskap och det samarbete som räddningsverk och brandflyget utvecklat efter stormen gudrun.

-Kostnaderna för brandflyget är inte stora i jämförelse med de förluster som kan drabba enskilda och samhället, skriver Margareta Andersson.