Fjärrvärmeanläggningen får vänta på sin byggnation

Mullsjö kommuns planer på en fjärrvärmeanläggning stöter återigen på patrull.

Först gavs bygglov för en tomt, men det överklagades av grannarna som fick rätt av länsstyrelsen. Kommunen gav då bygglov till fjärrvärmeanläggningen till en tomt 600 meter längre bort. Också det har överklagats, och nu konstaterar länsstyrelsen att kommunen inte tillämpat plan- och bygglagen på ett korrekt sätt. Därför skickas ärendet tillbaka till byggnadsnämnden för en ny prövning.