Hovrätten nekade till prövningstillstånd

Den 35-årige man från Gislaved som dömts för grovt koppleri på sitt café i Gislaved fick inte prövningstillstånd i Hovrätten.

Orsaken var att mannen dagen efter domen undertecknat ett papper som innebar att han sa sig vara nöjd med domen på tre och ett halvt års fängelse.

Men mannens advokat har nu vänt sig till högsta domstolen och begär en omprövning. Orsaken ska vara att mannen förstår svenska så dåligt att han inte förstått vad han skrivit på menar advokaten, och vill att HD skickar tillbaka ärendet till hovrätten igen.