Orimlig självrisk efter en bilolycka

Eksjöbon Stefan Krantz krävdes på 9000 kronor för en olycka han var med om under provkörningen av en ny bil på atteviks i Jönköping.

En summa som han tycker är orimligt hög.

Atteviks har åtta butiker i länet och totalt provkör mellan tjugo o trettiotusen länsbor en bil hos dem varje år.

Vid en olycka hamnar självrisken precis som för Stefan på 9000 kronor. Det är dubbelt så högt som för en privatbil och mer än tre gånger så mycket som för en hyrbil.

Bilföretagen vill inte ta eget ansvar för den enorma självrisken, utan skyller helt på försäkringsbolagen.

Björn Olofsson som är bilmarknadschef på Atteviks i Jönköping säger till nyheterna att han inte har någon uppfattning om vad det skulle kosta företaget att själva ta på sig kostnaden för de skador kunderna eventuellt ger bilen.

Bara tre eller fyra som provkör hos Atteviks i länet per år är med om olyckor där försäkringsbolaget blir inblandat. Med andra ord hade det räckt för Atteviks att betala en krona per provkörning för att täcka alla trettiotusen spekulanters självrisker.

Men att kräva ut så små avgifter av alla som provkör är omöjligt, säger Björn Olofsson, och Atteviks vill själva inte betala något.

Så självrisken på 9000 ska finns kvar trots att Björn Olofsson redan har märkt av att företaget har påverkats negativt sedan Stefan Krantz fall uppmärksammades.

Men efter att Stefan Krantz fall har uppmärksammats har Atteviks idag gått med på att sänka Stefans självrisk eftersom han inte hade fått rätt information innan provkörningen.