Bra skörd för biodlare

Om den varma och torra sommaren har inneburit svårigheter på andra håll med otaliga bränder, dålig fodertillväxt och bevattningsförbud, så lever nu biodlarna livets goda dagar i värmen.

Fyra av Per-Olof Wagnsgårds bisamhällen står längst in i hans lummiga trädgård full av bärträd och blommor.

Till följd av den varma sommaren är många blommor redan överblommade. Klövern är i princip borta nu och mjölkörten sjunger på sista versen.

Även om det innebär att honungssässongen kommer att gå över mycket fortare i år än den vanligtvis gör, så räknar Per-Olof Wagnsgård med att skörden ändå kommer att ge mycket honung.

Men någon prissänkning till följd av mycket honung får vi inte se. Istället får vi se fram emot en smakrik honung säger Per-Olof Wagnsgård.