Risk för grundvattenbrist efter torr sommar

Trots den senaste veckans regn så lär lagren av grundvatten inte fyllas på. Marken är så torr att det mesta regnvattnet tas upp av den, eller dunstar bort i värmen innan det når grundvattenmagasinen.

Göran Risberg, hydrogeolog på Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, säger till nyheterna att det krävs dubbelt så mycket nederbörd som normalt i augusti för att grundvattnet inte ska sjunka ner till extremt låga nivåer.

-Den som har en egen brunn bör kolla den, så att den inte håller på att sina, säger han