Kulturbidrag till Allmogemarknaden

Jönköpings Allmogemarknad har fått ett bidrag på 40 000 kronor från Statens Kulturråd.

Pengarna ska användas för att kunna lyfta fram ett mångkulturellt musikhistoriskt projekt. I projektet ska man på ett särskilt sätt lyfta fram romers och de resandes dans och musik som förekom på marknaden i Jönköping vid mitten av 1800-talet.

Förutom den musikaliska resan ska man även ta med den sorgliga historia som romer och resande har gått igenom i Jönköping.