Soldater från Eksjö kan skickas till Sudan

Uppgiften blir att bygga vägar och broar i den av konflikter sönderslitna Darfur-provinsen

140 soldater från det internationella ingenjörkompaniet EN 04 i Eksjö kan komma att ingå i en ingenjörsbataljon som försvarsmakten vill skicka till Sudan.

Sverige sätter upp bataljonen i samarbete med Norge och länderna har länge fört samtal om en gemensam insats i den våldsamma Darfur-provinsen i Sudan.

Om insatsen blir aktuell kommer 140 av nära 200 personer hämtas från Göta ingenjörregemente i Eksjö.

Det norsk-svenska ingenjörförbandet skulle kunna få till uppgift att exempelvis bygga vägar och andra förbindelser i Sudan.