Satsning på ungdomsdemokrati i Aneby

Anebys ungdomar ska få hjälp med att påverka och få mer inflytande i det lokala styret.

Det hoppas iallafall kommunen som nu ansöker om pengar hos den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen för att erbjudade unga utbildning i demokrati.

Kommunen har ansökt om att få 150 000 kronor för att hålla kurser och föreläsningar i ämnet.