Sprängningar på Bondberget

Första steget tas nu för ett bygge av ett nytt avloppsreningsverk i Jönköpings kommun. Kommunen vill bygga reningsverket på Bondberget vid Ekhagen i Jönköping.

Nu har man fått tillstånd av länsstyrelsen att utföra sprängningar i Bondbergets naturområde.

Sprängningarna är en del av en större berggrundsundersökning, för att hitta bästa placeringen för reningsverket.

Med hjälp av tryckvågor från många små sprängladdningar ska man få fram en geologisk karta över området.

Länsstyrelsen har beviljat sprängningarna med villkoret att de inte påverkar de anrika ekar som växer i Ekhagsområdet.