Stopp för försäljning av lägenheter i Värnamo

Nu stoppas den omdiskuterade försäljningen av lägenheter i allmännyttan i Värnamo - åtminstone tillfälligt. Hyresgästföreningen har nämligen bestämt sig för att överklaga till högsta instans, Boverket.

Det var ju i förra veckan som länsstyrelsen gav tillstånd till kommunägda Finnvedsbostäder att sälja nära 300 lägenheter i Värnamo till HSB-ägda Gambrinus.

Men hyresgästföreningen anser att det är fel att sälja allmännyttiga lägenheter i en så pass expansiv region som Värnamo och dessutom kan affären påverka hyrorna negativt.

Det säger hyresgästföreningens ombudsman Rolf Wennerhag till Nyheterna.