Skaderapporter ska minska antalet olyckor

Från och med i dag kan personer som har varit med om lättare trafikolyckor få fylla i en skaderapport på akutmottagningen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Landstinget vill få bukt med vad man kallar onödiga trafikolyckor, alltså olyckor som lätt kan undvikas genom enkla åtgärder. Därför får trafikolyckspatienter som hamnar på akuten på Ryhov i Jönköping från och med i dag frivilligt fylla i en skaderapport i väntrummet medan man väntar på sin tur.
Där kan man till exempel skriva var olyckan hände och hur den drabbade tror att man kan undvika att det händer igen. Sedan är det upp till kommunen att göra de åtgärder som behövs.
-Det kan handla om gatsten som man snubblat på eller om man blivit påkörd för att buskar eller häckar hindrat sikten, säger sjuksköterskan Eleanor Hedberg på akuten på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Fast skaderapporten är inget nytt fenomen i Sverige. Bland annat har den funnits länge i Kalmar och där har man redan vidtagit en mängd åtgärder på platser som varit olycksdrabbade. Och Eleanor Hedberg är positiv till den nya skaderapporten, trots den ökade arbetsbördan.
-Vi ska ju lämna ut en trafikskadejournal och vi ska fråga patienten en del saker, så visst blir det mer att göra.
-Men vinsten är att vi hoppas på färre patienter i förlängningen.