Folkets park i Huskvarna rustas upp

Länsstyrelsen bidrar nu med närmare 50 000 kronor för upprustning av Folkets park i Huskvarna.

Pengarna är avsedda för att renovera och byta ut elsystemet på rotundan i parken.

Länstyrelsen motiverar sitt beslut med att man måste värna om Folkets park i Huskvarna.

Den är kulturhistorisk värdefull och en av få parker i länet som det fortfarande bedrivs dans på.