Fler poliser anmäls för brott

Hittills i år har 58 internutredningar startats mot poliser i Jönköpings län som blivit anmälda misstänkta för olika brott.
I 13 av fallen har åklagare också beslutat inleda en förundersökning. Det visar polisens egen statistik.

Det är en kraftig ökning av antalet anmälningar jämfört med tidigare år.

Polisledningen har diskuterat de många anmälningarna - men man har inte hittat någon förklaring till ökningen.