Arbetsplatsolycka borde kunnat förutses

Arbetsmiljöverket anmäler nu en arbetsplatsolycka till åklagarkammaren i Jönköping.

En anställd vid ett företag i Huskvarna skadade handen i en klyvsåg.

När arbetsmiljöverket utredde olyckan visade det sig att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att förebygga olyckan, bland annat saknades instruktioner för hur man använder klyvsågen.

Arbetsmiljöverket vill nu att åklagaren ska ta ställning till om åtal ska väckas för vållande till kroppsskada.