Bobbys mammas sambo överklagar dom

Den tioårige Bobbys mammas sambo överklagar nu Göta Hovrätts dom på tio års fängelse till Högsta Domstolen.
Enligt Smålands Tidningen vill han att fängelsestraffet sänks ordentligt.

Sambon tycker det är fel att det är Bobbys mammas uppgifter som liggger till grund för bedömningen av åtalet.

Mannens försvarsadvokat menar istället att det finns flera alternativa dödsorsaker som till exempel att Bobbys handikapp innebar en kraftigt ökad risk för epilepsi.