Risker med sponsrade skolresor

Det finns klara risker med att låta företag sponsra skolresor. Det menar gymnasienämnden i Jönköping.
Nyheterna har ju tidigare berättat om att Erik Dahlbergsgymnasiet börjat leta efter sponsorer till elevers klassresor eftersom undervisning ska vara gratis.

- Risken är att man binder upp sig med löften om motprestationer och det är inte bra. För då kan det vara fråga om samma sak som att muta eller besticka någon, säger Tord Sundqvist, gymnasienämndens ordförande i Jönköpings kommun.

Han säger att om skolresor genomförs i undervisningssyfte - då är det också skolan som ska stå för kostnaden.
Men om det mer handlar om en nöjesresa - då kan sponsrande företag vara ett sätt för skolorna att lösa finansiering.
Men då ska man ändå passa sig och noga överväga riskerna.

Gymnasieeleverna ska inte under någon form behöva uppfylla några krav för det sponsrande företaget för då kan det ses som en muta.

Än så länge är fenomenet med sponsring relativt nytt,  menar Tord Sundqvist, men att det börjar dyka upp gör att gymnasienämnden nu kommer titta närmare på det.