Många övergivna katter i länet

Katthemmen överfulla - kritik mot att kommunerna inte tar sitt ansvar

I Djurens vänners källarlokal i utkanten av Nässjö passerar cirka 200 katter per år - många av dem är sjuka och avmagrade och en del får avlivas.

Många djurägare fortsätter att överge sina katter oavsett hur många upplysningskampanjer som anordnas. Det berättar Annika Sjöberg som är ordförande i Djurens vänner på höglandet