Inga pengar till allergiker

Noll kronor. Det är vad astma- och allergiföreningen i Jönköpings län har fått i forskningsbidrag, trots att de hört av sig till alla kommuner och 50 företag i länet.

Gerd Starby som är vice ordförande i astma- och allergiföreningen i Jönköpings län tycker det är tråkigt och förvånande att inte fler ställer upp.

För första gången har astma- och allergiföreningen i Jönköpings län skrivit till alla länets kommuner och femtio företag. Det är för att ansöka om bidrag och annat stöd till sin allergiforskning eftersom de inte tycker att det statliga forskningsbidraget räcker. Men till föreningens stora förvåning har det inte resulterat i någonting.

Sex kommuner har hört av sig och nekat bidrag. Alla de andra tillfrågade har inte ens svarat på föreningens förfrågan.