Metallstöld på företag i Sävsjö

Ännu en stöld av metaller har drabbat företag i länet.

Den här gången är det Ca-verken i Sävsjö som blivit bestulet på råmaterial i aluminium och brons. Metallerna försvarades i lagret som inte var låst på grund av ombyggnation.

Många metaller, främst koppar, har blivit stöldbegärligt sedan råvarupriserna rusat i höjden.