3G-masterna byggs - trots 94 överklaganden

Det finns ett stort missnöje med de master som har byggts i länet sen beslutet att bygga ut 3G-nätet togs. Men det är nästan omöjligt att stoppa ett mastbygge. Sedan 2002 har Lässtyrelsen fått in nästan 100 överklaganden - oftast från flera personer som av olika skäl inte vill ha en mast i sin omgivning - och de allra flesta har förlorat. Hångers Hembygsförening är en av dem som gått vidare ända till Kammarrätten men ändå förlorat. Marie Gyllensten Svensson är vice ordförande - och hon blev bestört när hon fick reda på att en 72 meter hög mast ska byggas precis utanför Hembygdsparkens stengärdsgård: