Stor oro för mobilmaster i länet

Forskarna är oense om hur farlig strålningen är. Många är oroliga för den strålning som sändarna på masterna sänder ut, och det finns forskning som visar att den kan vara skadlig.

Ingenstans i Jönköpings län kommer vi längre undan strålningen från mobilmaster.

Nyheterna har tidigare berättat om att många människor inte vill ha master i sin omgivning. Trots det bygger 3g-företagen upp master på flera håll i länet.

Idag finns det enligt uppskattningar från kommuner och länsstyrelse ungefär 500 master bara i Jönköpings län. Dom sänder ut en strålning som enligt statens strålskydssinstitut inte ska vara farlig, men som ändå många människor säger sig känna av.

Nyheterna har tittat närmare på 83 av de överklagaden som länstyrelsen har fattat beslut i när det gäller masterna. I minst 41 av fallen, alltså runt hälften, handlar det om att människor är rädda för den strålning som kommer från masterna. Men man kan inte få rätt mot ett mobilföretag om man är orolig för strålningen.

Lars Mjönes är strålningsexpert på Statens Strålskyddsinstitut som är den myndighet som slagit fast att strålningen från masterna är ofarlig.

- Det finns ingen forskning som visar att de här masterna är farlig, säger han.

Detta trots att det faktiskt finns forskning som visar att masterna kan vara farliga. Det säger Olle Johansson som är docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm.