För få dagisplatser i Jönköping

Efterfrågan på barnomsorgsplatser har blivit så stor i Jönköping att kommunen nu skaffar fram tillfälliga lokaler för att lösa bristen på platser.

Det innebär samtidigt att föräldrar inte garanterat får en dagisplats i närheten av där man bor.

Och det är något som oroar pappalediga Tobias Sahlin och Thomas Axén som idag själva stod för barnomsorgen i Stadsparken i Jönköping:

- Det är oroande. Det blir långa dagar om man ska åka långt till dagis. Sen vill man ju inte byta dagis efter ett par år heller, säger de.

Både Tobias Sahlin och Thomas Axén är oroliga över att dom kan få lämna sina barn på tillfälliga dagis som inte ligger i närheten av där dom bor.

För det är den lösning som Jönköpings kommun nu kommer ta till när det inte finns tillräckligt med dagis och förskoleplatser.

Magnus Rydh som är ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköping säger att man planerar för 500 nya barnomsorgplatser, men dom kommer inte stå helt färdiga förrän 2009, och tills dess får man dras med tillfälliga lösningar.

Hur många som drabbas kan Magnus Rydh idag inte säga, men kommunen arbetar för att så få som möjligt ska drabbas.