Krockkuddar löser inte ut

Krockkuddarna som ska skydda förare och passagerare löser sällan eller aldrig ut när en älg blir påkörd.
Hastighetsminskningen när en bil träffar älgens ben är inte tillräcklig för att utlösa krockkuddarna. Ofta blir det i stället så att älgens kropp tränger in i bilarna med svåra personskador som följd. Varje år sker det minst femtusen olyckor med älg i Sverige, men alla olyckor anmäls inte, så mörkertalet är stort. Är olyckan framme ska man försöka styra på älgens bakparti, för att få så lindriga skador som möjligt