Få kvinnor på moderaternas vallistor

Moderata samlingspartiet är det parti i Värmland som har lägst andel kvinnor bland de som kandiderar till kommunfullmäktige. Endast var tredje moderat kandidat är kvinna.
Det visar en undersökning som Sveriges Radio låtit Statistika Centralbyrån göra. Undersökningen visar också att Folkpartiet har näst lägst andel kvinnor bland sina kandidater. Störst andel kvinnor har Miljöpartiet med 49 procent och Vänsterpartiet med 46 procent.