Krav på minnesmärke över Zarah Leander

Zarah Leanders bror Jonas Hedberg undrar i ett brev till kommunstyrelsen i Karlstad varför inget minnesmärke upprättats över sångerskan i hemstaden.
Landsmuseet i Bonn har erbjudit sin Zarah-utställning kostnadsfritt och Hedberg frågar varför kommunen inte nappat på erbjudandet. I ett svar skriver kommunstyrelsens ordförande Anders Knape (m) att det än så länge inte gått att lösa de ekonomiska och praktiska åtaganden som är förknippade med ett så omfattande projekt som att flytta utställningen till Karlstad.