Socialen anställer för att klara arbetsbördan

Socialnämnden i Karlstad har beslutat att tillsätta tre nya heltidstjänster på socialförvaltningen, för att komma till rätta med de långa utredningstiderna.
Det senaste året har antalet ärenden ökat kraftigt och socialen har tvingats placera utredningar i kö. Det strider mot socialtjänstlagen, som säger att en utredning skyndsamt ska inledas när exempelvis en ung människa begått ett allvarligt brott. De långa väntetiderna har tidigare kritiserats av Länsstyrelsen, som krävt ett handlingsprogram.