Oro över byggandet av 3G-master

Om några år ska 3G-nätet, den nya generationens mobiltelefoni, vara så väl utbyggt att i stort sätt alla i landet ska kunna använda sig av det.
Men för det krävs det att ett stort antal nya master byggs. Det oroar bland andra Ulf T Karlsson, boende i Kristinehamn, som tror att risken är stor att det kommer att påverka landskapsbilden negativt. Kristinehamns kommun kommer ta stor hänsyn till det estetiska. För att kunna bilda sig en uppfattning innan bygglov ges, har de krävt in fotomontage på hur masterna kommer att se ut i den tänkta miljön.