Få invandrare bland kandidaterna till kommunval

Miljöpartiet är det partiet som har stört andel utlandsfödda kandidater bland till dom nominerade till kommunvalen. 13 % av partiets politiker har invandrarbakgrund, vilket motsvarar gruppens andel av befolkningen. Sämst på att ta med personer med bakgrund från andra kulturer och länder är Centerpartiet där bara 2% av kommunpolitikerna har utlänskt ursprung. Bland dom övriga partier förutom Miljörpartiet, ligger andelen på mellan 5 och 9 procent, det visar den undersökning av politiker som SCB gjort på uppdrag av Sveriges Radio.