Gammalt gift påverkar fortfarande

Flera tusen skogshuggare som hanterade Hormoslyr under 1960- och 1970-talen lider än i dag av efterverkningarna. Giftet som dödade lövträd förbjöds att användas i skogen 1977.
Flera före detta skogshuggare har sedan dess avlidit i cancer och många har drabbats av muskelförtvining och allergier. Rune Paulsson, som var regionalt skyddsombud för skogshuggarna i Nordvärmland och kämpade för att få bort hormoslyret, anser att de drabbade borde få ekonomisk ersättning för de skador medlet orsakat.