Störst nedgång på Karlstad flygplats

Passagerartrafiken vid Karlstad flygplats minskade mest i landet under juli månad jämfört med juli förra året. 32 procent färre passagerare hade Karlstad flygplats under juli i år, visar siffror från Luftfartsverket.
Nedgången beror bland annat på att två av tre charterlinjer tog sommaruppehåll i år. Inrikesflyget är däremot inte lika dystert, där var nedgången bara fem procent, vilket var bättre än övriga flygplatser.