Bra orderläge för vapenindustrin

Saab Bofors Dynamics i Karlskoga har tecknat ett kontrakt med tyska Taurus Systems om serieproduktion av flygbeväpning till Tysklands flygvapen.
Kontraktet värt drygt 500 miljoner kronor. Leveranserna påbörjas under 2004 och beräknas pågå under cirka fem år. Beställningen omfattar 600 missiler. Saab Bofors Dynamics ansvarar för komponenter och delsystem i missilerna. Tidigare i veckan blev det klart att Saab Bofors Dynamics fått en order på nytt luftvärnssystem till Finland värd 300 miljoner. Det goda orderläget gör att Bofors nyanställer en del personer, men det handlar inte om några stora tal, säger informationschef Anders Florenius.