Inget räntebidrag för boende i Vågmästaren

Det kan bli dyrare boendekostnader för några av de som bor i några av de nybyggda lägenheterna i kvarteren Vågmästaren och Mitt i City -huset i Karlstad.

Anledningen är att länsstyrelsen inte kommer att tillstyrka räntebidrag eftersom Karlstads Kommun gett bygglov till lägenheter i bullerutsatta lägen och detta strider mot gällande planbestämmelser.