(s) och borgerliga partier i Degerfors ense om samarbete

Socialdemokraterna och de fyra borgeliga partierna i Degerfors har enats om att samarbeta i politiken de kommande fyra åren.

Det enades de fem partierna om i förmiddags.

Vänsterpartiet som tidigare samarbetat med socialdemokraterna förklarade i går att man inte var berett att fortsätta samarbetet.