Lyckad rekrytering av AT-läkare

Landstinget i Värmland har lyckats bra med rekryteringen av AT-läkare. Inför hösten har landstinget rekryterat 21 AT-läkare, varav fem ska ha sin basplacering i Torsby och fyra i Arvika.
AT-läkare är den 21 månader långa praktiktjänstgöring som alla läkarstuderande avslutar sin grundutbildning med. En orsak till att det gått så bra att fylla AT-läkarplatserna i år kan vara den så kallade Doktorsskolan, en sommarpraktik för läkarstuderande som länsdelssjukhusen arrangerar sen några år tillbaka. AT-rekryteringen är viktig för den långsiktiga läkarförsörjningen eftersom många AT-läkare stannar kvar efter utbildningens slut.