Forshagabo vill häva villaförsäljning

En Forshagabo vill få en villaförsäljning upphävd med motiveringen att hon var alltför psykiskt störd när affären gjordes för att förstå vad hon gjorde.

Kvinnan har nu överklagat försäljningen av fastigheten, som ligger i Karlstad, till Högsta domstolen. Kvinnan hade anpassat huset helt utifrån sin konstnärliga verksamhet. För hennes släktingar och vänner var det helt obegripligt att hon valde att sälja  fastigheten, skriver hon i överklagandet.