Sluten ungdomsvård efter misshandel

Sluten ungdomsvård i fyra månader blev straffet för en 18-årig man från Kristinehamnstrakten som oprovocerat sparkat och slagit flera personer i Kristinehamn när de redan varit liggande.

Han dömdes av tingsrätten för bland annat grov misshandel, men också för vapenbrott och häleri och skall betala skadestånd på drygt 65.000 kronor till sina offer.