Värmlänningar till ungdomskulturfestival

Två värmlänningar finns med bland tio svenska ungdomar som nästa vecka ska delta i en europeisk ungdomskulturfestival i Brügge i Belgien. 180 ungdomar mellan 15 och 20 år från 13 länder i Europa deltar i festivalen och Värmland respresenteras av Linnéa Ängström och Malin Rang.