Ekonomin för Karlstads universitet ser ljus ut.

Överskottet för första halvåret i år blev 2,8 miljoner kronor och prognosen för hela året pekar mot ett överskott med nästan 15 miljoner kronor.
Universitetets omsättning har ökat med tjugo procent på ett år och väntas i år uppgå till cirka 700 miljoner kronor. De pengar som universitetet får över ska bland annat gå till arbetsmiljö- förbättrande åtgärder.