Parkskolan nedläggningshotad

I tisdags fick all skolpersonal i Degerfors ta del av ett förslag att successivt stänga Parkskolan, en av kommunens sex grundskolor.
Enligt förslaget ska avveklingen ske under en treårsperiod och inledas hösten 2003. Orsaken till nedläggningshotet är kommunens sparkrav och att grundskolan i Degerfors kommer minska med 220 elever de närmsta fem åren. Det skriver Karskoga Tidning.