(s) kräver trygghet för tjejer

Tryggheten för unga tjejer i Karlstad måste bli bättre. Det kräver socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.
Rapporter har visat att Karlstads centrum upplevs otryggt på kvällstid. Dålig belysning, fylla och svarttaxiverksamhet är några exempel. I motionen föreslår socialdemokraterna bland annat förbättrad kollektivtrafik på kvällstid, bättre belysning vid flera platser och att socialtjänstens arbete med kvinnofridsfrågor förbättras.