Vården i Eda får positiv kritik

Vårdorganisationen i Eda kommun får gott betyg av Socialstyrelsen, som gjort en inspektion av vårdteamet i Charlottenberg. Syftet var att undersöka tillgänglighet, kvalitet, prioriteringar och stödet till kommunens äldreboenden.
Bland de områden som Socialstyrelsen anser kan förbättras är bland annat tillgängligheten på måndagar. Problemet att komma fram på telefon efter helger skulle kunna avhjälpas med information till allmänheten om vårdcentralens arbetssätt, menar Socialstyrelsen.